Wednesday, June 20, 2007

Kaligayahan!

Maraming salamat Blogger/Google! \^0^/

Ngayon, mapapalitan ko na ang pangalan ng blog ko, whee! XD

* For our few foreign readers, this is because Blogger, like the rest of Google, now finally comes in my native language, Tagalog/Filipino. X3

EDIT: WTF? Bakit bumalik na naman ang interface ko sa Ingles/English? >_<0 Hindeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. T~T

No comments: