Wednesday, June 13, 2007

Malayo na ang ating narating...

...Ngunit malayo pa rin ang dapat tahakin.Maligayang Kaarawan Pilipinas.

Kinuha ang larawang ito at saka isinaayos ni Bb. Jac Ting Lim (http://jactinglim.blogspot.com) noong ika-12 ng Hunyo sa taong 2007 mula sa Pasong Tamo, Lungsod ng Makati.

Nagsilbing inspirasyon ang larawang dine sa ilalim.


2 comments:

Jac said...

hahahaha! Yaaaaay it are my birthday XD

Ligaya said...

Hallo you! v^_^v